Top
© 2012-2021  Дар’я  Бунеева

Навіны  мастака  Дар’і  Бунеевай

Артыкул  “Кіч  у  сучаснай  гарадской  прасторы  Беларусі”

У 3-м нумары часопіса “Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” выйшаў артыкул Дар’і Бунеевай “Кіч у сучаснай гарадской прасторы Беларусі”.

У артыкуле разглядаецца феномен кічу ў выяўленчых практыках сучаснай гарадской прасторы: праявы дадзенай з'явы ў розных відах мастацтва, тэматычная скіраванасць твораў і стылёвыя асаблівасці. Адзначаецца небяспека тэндэнцыі да выхаду кічу за межы побыту гарадскога абывацеля і пранікнення ў сферу прафесійнага мастацтва. Звяртаецца ўвага на неабходнасць скарэктаваць дзяржаўную палітыку па добраўпарадкаванні гарадской прасторы, робіцца спроба выпрацаваць крытэрыі ацэнкі твораў кічу.

У 3-м нумары часопіса Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі выйшаў артыкул Дар’і Бунеевай Кіч у сучаснай гарадской прасторы Беларусі